Frivillige forsøgspersoner søges (Kbh)

Vi søger raske frivillige mænd over 18 år, der vil deltage i et videnskabeligt forsøg for udvikling 
af sikker og enkel kikkertbaseret adgang til sædlederen.

For at kunne deltage i afprøvningen, er det vigtigt at du:
- er mand
- har underskrevet samtykkeerklæring, fuldmagtserklæring samt fortrolighedserklæring
- er mindst 18 år og myndig

Du kan ikke deltage i afprøvningen, hvis du:
- har aktuel, ubehandlet urinvejsinfektion
- har kendte anatomiske forandringer i urinrør og/eller kønsorganer (fx forsnævringer eller forandringer efter traumer eller kirurgiske indgreb, herunder TURP) 
- har feber eller almene symptomer, som ikke er forenelige med endoskopi

Hvor og hvordan
Forsøget finder sted på Klinik for seksuelle dysfunktioner i Gentofte. Proceduren udføres af overlæge Peter Lyngdorf, der er speciallæge i kirurgi og urologi og har over 20 års erfaring med kikkertundersøgelser og behandlinger i urinvejene.

Ved forsøget anvendes udelukkende godkendt medicinsk udstyr. Der forventes kun at være mildt til moderat ubehag forbundet med deltagelse i forsøget.

Før forsøget vil der være anledning til en samtale med Overlæge Peter Lyngdorf, og det vil til enhver tid være muligt at trække sig ud af eller afbryde forsøget, uden at dette får negative konsekvenser.

Forsøget er finansieret af VasDeBlock medical ApS og godkendt af Videnskabsetisk komité (journal nummer H-19079106). Der ydes ikke honorar for deltagelse, men eventuelle transportomkostninger tilbydes godtgjort til kostpris. 

Tilmelding 
Tilmelding som frivillig forsøgsperson kan ske ved henvendelse til: 
Overlæge Peter Lyngdorf, Speciallæge i kirurgi og urologi, Klinik for seksuelle dysfunktioner 
Gentoftegade 106, 2820 Gentofte 
peter@lyngdorf.dk

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at læse dokumentet  Deltagerinformation.pdf (åbner i ny fane) og til at kontakte os.

Overlæge Peter Lyngdorf, Klinik for seksuelle dysfunktioner, peter@lyngdorf.dk, mob. 4040 5040
Mette Mikkelsen, VasDeBlock ApS, mm@vasdeblock.com, mob +45 51372969